Jedinice za povrat topline

Standardne jedinice sa povratom topline i integriranom automatskom regulacijom prema Plug&play sistemu sa protokom zraka do 3500m3/h.

Modularne klima komore

Standardne i modularne klima komore sa povratom topline do 91% i integriranom automatskom regulacijom prema Plug&play sistemu za protoke zraka iznad 4000m3/h

Distribucija zraka

Ventilacione rešetke,
fiksne i regulacione žaluzije,
anemostati, distributeri,
priključne kutije, prigušivači i ostala oprema distribucijskog sustava.

Ventilatori

Ventilatori za rezidencijalnu i industrijsku primjenu. Cjelovita ponuda ventilatora  za rezidencialnu i industrijsku primjenu, dodatne opreme za instaliranje te pogonskih jedinica tvrtke Blauberg.

2015

Isporučen prvi set od 10 klima komora za aerodrom u Kopenhagenu.

Ugrađena prva REK komora u Hrvatskoj.

Isporučene 4 rekuperacione jedinice prema ErP2018 direktivi sa protokom zraka 35.000m3/h za našeg partnera u Skandinaviji.

Niz dječijih odmorišta i vrtića, restorana, obiteljskih hotela u Danskoj